Make your own free website on Tripod.com

 

 

Bli medlem av NORticats

Klubben

Styret

Oppdrettere

Kattunger

Medlemmenes katter

Nyheter

Utstillinger

Medlemssider

Linker

Hjem

 

Nyttig informasjon

om TICA

TICA show

TICA registrering

.

Hvordan registrere en katt eller et kull i TICA?

Litt om catterynavn, prefix og suffix

Registreringskodene

TICA katteraser

 

TICA Breeding and Registration Rules  (ekstern link)

TICA standards (ekstern link)

 

 


 

Hvordan registrere en katt eller et kull i TICA?

For å registrere et kull, eller en katt i TICA trenger du ikke å være medlem i TICA eller i en TICA klubb.

 

En kullregistrering er en registrering av kullet med fødselsdato og antall hunner og hanner. For å registrere et kull må du bruke dette skjemaet:  Litter Registration

Der fyller du ut info for kattens foreldre. Dersom du ikke forstår skjemaet, så ta kontakt med NORticats, vi hjelper deg gjerne. En kull registrering koster $10 for TICA medlemmer og $12 for ikke medlemmer.

 

For å registrere kattungene i kullet må du fylle ut en rubrikk pr. kattunge som står til høyre på skjemaet. Det koster $10 for en individuell registrering av en kull kattunge ($12 for ikke medlemmer). En kattunges navn kan maksimalt bestå av 35 tegn inkludert mellomrom, prefix og suffix.

 

Dersom du skal registrere kun en enkelt katt, en katt som er enten ikke er en del av et kull eller som er registrert i et annet forbund fra før av (FIFe, IDP klubber, GCCF, CFA osv). må du bruke dette skjemaet: Individual Registration

Der fyller alltid ut informasjonen for katten du skal registrere. Deretter fyller du ENTEN ut informasjonen for alle forfedrene (hvis TICA registrerte) eller sender med en kopi av stamtavlen katten har i det andre forbundet. En individuell registrering av katt koster $15 for TICA medlemmer og $17 for ikke medlemmer.

En fremtidig TICA stamtavle på denne katten, eller denne kattens kattunger vil vise forfedrene med det andre forbundets registrerings nr dersom de ikke er TICA registrert.

 

For å registrere en huskatt, fyller du ut dette skjemaet: HHP Registration

Registrering av en huskatt koster $7 for TICA medlemmer og $9 og ikke medlemmer.

En rasekatt kan registreres som huskatt i TICA, også dersom den tidligere er registrert i korrekt rase. Men når katten er registrert som huskatt, kan den ikke seinere bli registrert eller tilbake registrert som rasekatt.

 

Stamtavler blir vanligvis ikke bestillt i TICA, kun registreringer. Men man kan både kjøpe en 3 generasjoners stamtavle ($25) eller en 5 generasjoners stamtavle ($50) hvis man ønsker. Disse blir laminert og man får med noen kopier av stamtavlen. Et bevis for at katten er registrert vil f.eks. se slik ut:

 

Denne lappen blir som regel referert til som "green slip" og inneholder som du ser informasjon om katten (tittel, navn, registrerings nr, farge, fødelsdato, kjønn, oppdretter og eier) og om kattens foreldre (titler, navn, registrerings nr og farge)

 

Baksiden av green slip'en ser slik ut:

 

Denne fylles ut dersom katten bytter eier og/eller suffix. 

 

Til toppen


 

Litt om cattery navn, prefix og suffix

Et cattery navn er det samme som et stamnavn i FIFe. Dette kan kun bestå av 1 ord og max være 15 tegn langt. Det er dette navnet som også blir kalt prefix når det står foran kattens navn. En person kan ha så mange prefix han/hun ønsker, og kan dermed f.eks. oppdrette to raser under to ulike navn, noe som er en relativt vanlig praksis i TICA. Kravet til dette navnet er at det max kan bestå av 15 tegn, det kan ikke være identisk med et annet, men må ha mist 2 tegns avvikelse. Cattery navnet kan bare inkludere bokstaver og tall, ingen mellomrom, komma, apostrofer el.l. Oversikt over alle catteries i TICA finner du her: Cattery Listings

Et catteryname koster $50 å opprette, og når navnet er godkjent får man et bevis for dette og et nummer knyttet til navnet. Her finner du skjemaet for å registrere ditt Cattery navn:  Cattery_Registration

Man må ikke ha et cattery navn for å registrere kull i TICA.

 

Et suffix er et cattery navn som står bak kattens navn. Det er en vanlig praksis at eieren til katten setter sitt cattery navn bak kattens navn. Som på green slipen ovenfor er "Spice" cattery navnet som prefix, "Garlic" er kattens navn og "Kimburu" er cattery navnet til eieren som suffix.

 

Til toppen


 

Registreringskodene

En typisk TICA registrerings nummer ser slik ut: SBT 021207 009

 

021207 er fødselsdatoen til katten på formatet mmddåå det vil si at denne katten er født 12. feburar 2007.

 

009 forteller oss at dette er katt nr. 9 registrert på denne fødselsdatoen.

 

Registreringskoden er her SBT. Disse bokstavene forteller hos noe om kattens bakgrunn. TICA har flere ulike koder som kan brukes alt etter hvilke generasjon katten er fra en rasekrysning, ukjente forfedre,  om utkrysningen var lovlig eller ikke og om det dreier seg om en annen art.

 

Stud book codes:

Den tredje posisjons koden (SBT)

T - Traditional, bare den samme rasen i de siste 3 generasjonene

V - Variant, utkrysning til annen rase i rasegruppen innen de siste 3 generasjonene

P - Permissible, tillatte utkrysninger utenfor rasen eller rasegruppen

N - Non-Permissible, utkryssninger uten for rasen eller rasegruppen som ikke er godkjent/tillatt i rasens avlsprogram.

S - Species, utkryssning til annen art enn Felis catus.

 

De to første posisjons kodene (SBT)

SB - Stud Book, det er ingen katter som er ukjente, uregistrerte eller fra en annen rase i de siste 3 generasjonene av stamtavlen.

 

Ancestry record codes:

01 - katten har minst 1 ukjent eller uregistrert forelder

02 - katten har minst 1 ukjent eller uregistrert besteforelder

03 - katten har minst 1 ukjent eller uregistrert oldeforelder

 

Hybridization record codes (mellom to tamkatt raser):

AO - katten er et produkt av to ulike raser

BO - katten har minst en besteforelder fra en annen rase

CO - katten har minst en oldeforelder fra en annen rase

 

Experimental Registry codes:

EB - den foreslåtte eksperimentelle rasen har ingen katter som er ukjente, uregistrert eller av annen rase eller rasegruppe innen de siste 3 generasjoene

 

Til toppen


 

TICA katteraser

Katterasene i TICA er delt inn i Korthår (SH) og Langhår (LH). Disse rasener er videre delt inn i 4 kategorier, men disse kategoriene har ikke noe å si for hvordan de blir dømt på en utstilling. Derimot sier kategoriene noe om hva slag registrasjonskoder en katt kan ha og være godkjent for utstilling (les mer om dette ovenfor).

De 4 kategoriene er:

Kategori

kategori navn

registreringskoder

tillatt for show

lovlige utkrysninger

Kategori I

etablerte raser

SBT

bare innen en rasegruppe

Kategori II

naturlige raser

SBT, 01T, 02T, 03T

bare innen rasegruppe,  ukjente tillatt

Kategori III

variant/mutasjons raser

SBT, AOP, BOP, COP

bare godkjente raser for utkrysning, ingen ukjente. Her er det noen unntak, se TICA for mer info

Kategori IV

hybrid raser

SBT, AOP, BOP, COP

en eller begge foreldrene fra foreldre rasen(e).

ingen ukjente

Alle T'ene i registreringskodene kan erstattes med V for variant.

 

En rasegruppe (breed group) består av to eller flere søskenraser, slik som abyssiner og somali.

Innen de enkelte rasene er kattene delt inn i farge kategori, divisjon og farge (category, divsion and color).

 

Det finnes totalt 4 farge kategorier. Disse er: Traditional, Sepia, Mink og Pointed

Divisjonene som finnes under disse kategoriene er: solid, tortie, tabby, silver/smoke og particolor (hvitflekk).

 

Fargen er den fargen som hver enkelt katt har.

 

Oversikt over TICA divisions

Traditional (C-)

Sepia (cbcb)

Mink (cbcs)

Pointed (cscs)

solid

solid

solid

solid

tortie (med rødt)

tortie (med rødt)

tortie (med rødt)

tortie (med rødt)

tabby

tabby

tabby

tabby

silver/smoke

silver/smoke

silver/smoke

silver/smoke

solid & white

solid & white

solid & white

solid & white

tortie (med rødt) & white tortie (med rødt) & white tortie (med rødt) & white tortie (med rødt) & white
tabby & white tabby & white tabby & white tabby & white
silver/smoke & white silver/smoke & white silver/smoke & white silver/smoke & white

for eksempel er en svart marble bengal fargen, den konkurrerer i traditional tabby division og i rasen bengal.

 

Oversikt over rasene:

Championship raser

fork.

kat.

rase

hårlag

fork.

kat.

rase

hårlag

fork.

kat.

rase

hårlag

AB

I

Abyssinian

SH

HI

I

Himalayan

LH

RB

I

Russian Blue

SH

BB

II

American Bobtail

LH

JL

II

Japanese Bobtail Longhair

LH

SS

III

Scottish Fold Longhair

LH

BH

II

American Bobtail Shorthair

SH

JB

II

Japanese Bobtail

SH

SF

III

Scottish Fold

SH

AL

III

American Curl Longhair

LH

KT

II

Korat

SH

SL

III

Selkirk Rex Longhair

LH

AC

III

American Curl Shorthair

SH

LP

III

La Perm

LH

SR

III

Selkirk Rex

SH

AS

I

American Shorthair

SH

LS

III

La Perm Shorthair

SH

SI

I

Siamese

SH

AW

I

American Wirehair

SH

MC

I

Maine Coon

LH

SB

II

Siberian

LH

BA

I

Balinese

LH

MX

II

Manx

SH

SG

II

Singapura

SH

BG

I

Bengal

SH

ML

III

Munchkin Longhair

LH

SN

IV

Snowshoe

SH

BI

I

Birman

LH

MK

III

Munchkin

SH

SO

I

Somali

LH

BO

I

Bombay

SH

NB

III

Nebelung

LH

SX

III

Sphynx

SH

BS

II

British Shorthair

SH

NF

II

Norwegian Forest

LH

TO

IV

Tonkinese

SH

BU

I

Burmese

SH

OC

IV

Ocicat

SH

TG

I

Toyger

SH

CX

II

Chartreux

SH

OL

I

Oriental Longhair

LH

TA

II

Turkish Angora

LH

CR

III

Cornish Rex

SH

OS

I

Oriental Shorthair

SH

TV

II

Turkish Van

LH

CY

II

Cymric

LH

PS

I

Persian

LH

 

 

 

 

DR

III

Devon Rex

SH

PD

IV

Peterbald

SH

 

 

 

 

EM

I

Egyptian Mau

SH

PL

I

Pixiebob Longhair

LH

 

 

 

 

ES

I

Exotic Shorthari

SH

PB

I

Pixiebob

SH

 

 

 

 

HB

I

Havana

SH

RD

I

Ragdoll

LH

 

 

 

 

 

Advanced New Breed, ANB

CU

Chausie

SH

 

 

 

 

 

 

 

New Trait, NT

BL

British Longhair

LH

 

 

 

 

 

 

 

Preliminary New Breed, PNB

DH

Donskoy (Don Hairless)

SH

 

 

 

 

 

 

KB

Kurilian Bobtail

LH/SH

           

OJ

Ojos Azules Longhair

LH

 

 

 

 

 

 

OA

Ojos Azules

SH

 

 

 

 

 

 

SK

Sokoke

SH

           

SV

Savannah

SH

 

 

 

 

 

 

SE

Serengeti

SH

 

 

 

 

 

 

TH

Thai

SH

 

 

 

 

 

 

 

Registration Only, RO

NL

Asian Longhair (Tiffanie)

LH

CH

Chinese Harlequin

SH

NP

Napoleon Longhair

LH

NS

Asian Shorthair

SH

CO

Copper

SH

RG

Ragamuffin

LH

AM

Australian Mist

SH

EB

European Burmese

SH

RF

Ruffle

LH/SH

BR

Bristol

SH

ES

European Shorthair

SH

SA

Safari

SH

BN

Burmilla Longhair

LH

GR

German Rex

SH

TF

Tiffany

LH

BM

Burmilla

SH

BA

Javanese (reg. as Balinese)

SH

VW

Vienna Woods

SH

SP

California Spangled

SH

OL

Mandarin (reg. as Oriental)

LH

YC

York Chocolate

LH

CE

Ceylon

SH

MD

Mandalay

SH

     

CL

Chantilly

LH

NA

Napoleon

SH