Make your own free website on Tripod.com

Generelle krav til ny rase eller nytt trekk (new trait)

Krav for å komme inn i Registration Only

Krav for Preliminary New Breed

Krav for Advanced New Breed

Krav for Championship status fra ANB

Krav til New Trait

Krav for Chapionship status fra NT

 

Generelle krav til ny rase eller nytt trekk (new trait)

Krav for å komme inn i Registration Only

Krav for Preliminary New Breed

For å avansere fra RO til PNB må følgene krav være møtt;

Det må være registrert 15 voksne katter (over 8 mnd), 10 kull og må ha vært i Registration Only i minst 2 år.

Det må være minst 5 aktive oppdrettere i 3 ulike TICA regioner.

Når rasen har kommet til PNB kan man stille ut kattene i PNB klassen hvor de kan få en merit og blir plassert PNB final. Kattene kan IKKE ta titler.

Krav for Advanced New Breed

For å avansere fra PNB til ANB må følgene krav være møtt;

Det må være registrert 100 voksne katter (over 8 mnd), hvor minst 50 må ha en registreringskode som tilsier at de kunne tatt titler om de hadde CH status. 25 kull må være registrert.

Det må være minst 25 aktive oppdrettere i 5 ulike TICA regioner.

Minst 15 ulike katter må ha blitt vist på utstillinger i PNB klassen.

 

Krav for Championship status fra ANB

For å avansere fra ANB til CH status må følgene krav være møtt;

Det må være registrert 200 voksne katter (over 8 mnd), hvor minst 100 må ha en registreringskode som tilsier at de kunne tatt titler om de hadde CH status.

Det må være minst 15 aktive oppdrettere i nord Amerika.

Minst 25 ulike katter må ha blitt vist på utstillinger i 8 regioner i nord Amerika og minst 2 katter i 2 andre regioner i ANB klassen,

 

Krav til New Trait

Krav for Chapionship status fra NT

For å avansere fra NT til CH status må følgene krav være møtt;

Det må være registrert 10 voksne katter (over 8 mnd), hvis det finnes færre enn 100 registrerte, ellers 10% av kattene som er registrert, men kravet overstiger aldri 50 katter.

Det må være minst 10 aktive oppdrettere

Minst 10 ulike katter må ha blitt vist på utstillinger i NT klassen.