Make your own free website on Tripod.com

Om Bengal Cat Club of Norway

Bengal Cat Club Norway er en klubb som er helt i startgropen. Foreløpig er ingen offisielt medlemmer. 

Dersom det er interesse for en slik klubb vil  klubbens hovedoppgaver være:

* Fremme Bengal og korrekt informasjon om denne rasen

* Samle norske oppdrettere, utstillere og eiere av Bengaler i en felles klubb

* Gi informasjon om rasen, de ulike oppdrettere og kattunger til interesserte

 

Denne klubben er ment for både oppdrettere og Bengal eiere som ikke driver oppdrett. Eiere av Bengaler for selskap og kos kan representere kattene sine på lik linje med oppdrettere hvis de ønsker det. Se et eksempel på dette under linken "Bengal eiere"

I første omgang er medlemskap helt gratis. 

Lurer du på noe, eller vil være medlem/vil fjernes fra disse sidene?

Kontakt meg på kimburu_n@hotmail.com

Anita H. Engebakken, Kimburu - Bengal & Sokoke

All Graphics, photos and text are © copyrighted and ® all rights reserved, © ® Anita H. Engebakken 2001 – 2006

 Webmaster: Anita H. Engebakken, Kimburu – Bengal & Sokoke